پرسشنامه بیماران مغزی

سن*

بیماری زمینه ای*
 دیابت کم کاري تیرویید پرکاري تیرویید فشار خون بیماری قلبی سایر
شکایت شما*
 سردرد تاري دید و اختلال بینایی اختلال قاعدگی ترشح شیر تشنج حالت تهوع اختلال شنوایی اختلال تعادل و راه رفتن اختلال تکلم ضعف دست ضعف پا فلج دست فلج پا اختلال شخصیت بزرگ شدن اندام ها افزایش غیر طبیعی دور سر در نوزادان اختلال شخصیت

شرح بیماری*

ارسال عکس*

ارتباط با ما
اینستاگرام
02833235232
فیلم‌های آپارات
09192810165