نمونه تنگی کانال نخاع و کیفوز مادرزادی

ارتباط با ما
اینستاگرام
02833235232
فیلم‌های آپارات
09192810165