بایگانی فیوژن ستون فقرات

فیوژن ستون فقرات یک عمل جراحی است که در آن دو یا چند مهره به هم جوش داده شده و تبدیل به یک ساختار واحد می‌شوند. هدف از انجام این عمل این است که از حرکت بین دو استخوان جلوگیری شده و کمر درد برطرف شود. زمانی که عمل فیوژن انجام شد، مهره‌ها مانند قبل […]

Search