ورم (ادم ) رگ ها،عصب و کوتکس مغز در اثر ضربه

ورم، که ادم نیز نامیده می‌شود، پاسخ بدن به بسیاری از انواع آسیب‌هاست. این عارضه می‌تواند ناشی از عفونت، ارتفاع یا استفاده‌ی زیاد باشد. معمولا ورم به سرعت رخ می‌دهد و درمان آن با ترکیبی از روش‌ها از جمله استراحت، یخ، دارو یا برداشت مایع اضافه آسان است.

مغز شما همچنین می‌تواند در اثر آسیب، بیماری یا دلایل دیگری ورم کند. با این وجود ورم مغز می‌تواند به سرعت باعث مشکلات جدی، از جمله مرگ شود. درمان چنین موردی همچنین دشوارتر است. مانند سیستم کنترل