درمان اسپاینا بیفیدا (مهره شکاف دار)،ناهنجاری مادرزادی ستون فقرات

ناهنجاری‌های مادرزادی، که تحت عنوان malformations نامیده می‌شوند، بیماری‌هایی هستند که بر شکل‌گیری و عملکرد سیستم عصبی اثر می‌گذارند.انواع زیادی از ناهنجاری‌های مادرزادی در استخوان و بافت نرم سر و ستون فقرات وجود دارد، از جمله نقص‌های لوله عصبی مانند انسفالوسل، ناهنجاری چیاری و کیست‌های آراکنوئید.اسپاینا بیفیدا یا مهره شکاف‌دار یکی دیگر از ناهنجاری‌های مادرزادی نوزاد است که در آن نوزاد دارای شکاف در قسمتی از مهره‌های ستون فقرات است و انواع مختلفی دارد.برخی از ناهنجاری‌های مادرزادی خفیف هستند و برخی از آنها شدید هستند اما