3 results found for: تومور مغزی کودکان

تومور مغزی یا توده سلولی مغزی کودکان: علت، تشخیص و درمان

تومور مغزی کودکان توده‌های غیرعادی است که در مغز کودک یا بافت و ساختار اطراف مغز آنها ایجاد می‌شود. تومور مغزی کودکان انواع مختلفی دارد، برخی […]

درمان قطعی تومورهای کوروئید پلکسوس در کودکان با جراحی کم تهاجمی

تومورهای کوروئید پلکسوس (Choroid plexus) مغزی در بافتی بوجود می‌آیند که این بافت در فضایی از مغز که بطن نامیده می‌شود، قرار دارد. این بافت، مایع […]

تومور گلیوما روی عصب چشم (بینایی) کودکان: درمان جراحی و غیرجراحی

گلیومای عصب چشم کودکان (Childhood visual pathway glioma) نوعی تومور مغزی است که در طی آن سلول‌های سرطانی (بدخیم) شروع به رشد درون بافت‌های مغز می‌کنند. […]