4 results found for: تومور آستروسیتوما

علائم و درمان تومور آستروسیتوما در کودکان

آستروسیتوما نوعی تومور سرطانی است که از سلول‌های ستاره‌ای شکل مغز به نام آستروسیت‌ها شروع می‌شود. آستروسیت‌ها یکی از انواع سلول‌های گلیال هستند. سلول‌های گلیال، سیستم […]

علائم،علت و درمان تومور آستروسیتومای آناپلاستیک در بافت گلیال مغز

آستروسیتومای آناپلاستیک یک نوع تومور مغزی  بد خیم است. آستروسیتوما به تومورهایی گفته می‌شود که در سلول‌های ستاره شکل که آستروسیت نامیده می‌شوند، تشکیل می‌شوند. آستروسیت […]

درمان، گرید و انواع تومور آستروسیتومای مغز و نخاع

آستروسیتوما، نوعی سرطان است که می‌تواند در مغز یا نخاع ایجاد شود. آستروسیتوما در سلول‌هایی آغاز می‌شود که آستروسیت‌ نام دارند و از سلول‌های عصبی محافظت […]

آستروسیتومای پیلوسیتیک کودکان و جوانان،یکی از انواع خوش خیم گلیوما

آستروسیتومای پیلوسیتیک کودکان (JPA) تومور نادر مغزی کودکان است. در بیشتر موارد، تومور خوش‌خیم بوده و رشد آهسته‌ای دارد و معمولاً به بافت مجاور مغز سرایت […]