2 results found for: تشنج و غش

تشنج و غش در اثر فعالیت الکتریکی غیر عادی مغز و درمان

تشنج ناشی از فعالیت الکتریکی غیر عادی در مغز است. ممکن است تقریباً متوجه آن نشوید یا در بعضی موارد شدید، وقتی بدن شما به طور […]

تومورهای مغزی سرطانی و غیر سرطانی چه عوارض ذهنی و خلقی دارند؟

تومورهای مغزی حتی در مواقع غیرسرطانی هم می‌توانند بسیار خطرساز باشند. زمانی‌که تومور مغزی خوش‌خیم درون ساختار محکم جمجه رشد کرده و بزرگتر می‌شود، ممکن است […]