ورزش های مناسب برای بیماران مبتلا به سندرم پیریفورمیس

ورزش های مناسب برای بیماران مبتلا به سندرم پیریفورمیس

این بیماری به دلیل التهاب عضله پیریفورمیس ایجاد میگردد. این عضله در عمق لگن قرار دارد و عصب سیاتیک از زیر آن عبور می‌کند .لذا التهاب این عضله باعث تحریک عصب سیاتیک می‌گردد و علایمی مشابه با درد سیاتیک به دلیل دیسک کمر ایجاد می‌کند. تشخیص این بیماری بر اساس معاینه پزشک معالج می باشد. ورزش های این قسمت بر روی کشش عضلات لگن متمرکز شده است.

جهت مطالعه درباره بیماری سندرم پیریفورمیس اینجا کلیک شود.


ورزش شماره 1:

به پشت خوابیده ، مطابق شکل زیر پای درگیر را به قفسه سینه نزدیک کنید و با دست زانو را نگه دارید، با دست مقابل مچ پا را گرفته و به داخل بکشید (به شانه همان سمت نزدیک کنید) و 30 ثانیه نگه دارید . این حرکت را 5 نوبت تکرار کنید.

ورزش شماره 2:

به پشت خوابیده پای درگیر را از زانو خم کرده و روی زمین و در خارج زانوی مقابل گذاشته ، با دست مقابل بالای زانو را گرفته و به آهستگی پای درگیر را به زمین نزدیک کنید تا جائی‌که کشش را در لگن احساس کنید. هر دو شکل زیر این ورزش را نشان می‌دهند. این حرکت را پنج نوبت تکرار کنید و هر بار 30 ثانیه در حالت کشش نگه دارید.

ورزش شماره 3:

پای درگیر را روی پای مقابل قرار دهید دو دست را زیر ران قرار داده و به آهستگی هر دو پا را به قفسه سینه نزدیک کرده و 30 ثانیه نگه دارید .این حرکت را 5 نوبت تکرار کنید.

ورزش شماره 4:

مطابق شکل روی زمین قرار گرفته پای درگیر را زیر شکم قرار دهید و به آهستگی تا جایی بلند شوید که کشش را در لگن احساس کنید سپس 30 ثانیه نگه دارید . این حرکت را 5 نوبت تکرار کنید. انجام این ورزش‌ها در کنار ورزش‌های آب درمانی که در فصل مجزا گفته شده است بسیار مفید می‌باشد.


شماره 5:

مطابق شکل B در وضعیت طاق باز بخوابید و زانوها و لگن را خم کنید. یک کش ورزشی را دور ران‌ها ببندید. سعی کنید پاها را از هم باز کنید. این تمرین را 10 بار تکرار کنید و هر بار 2 تا 3 ثانیه فشار دهید. تمرین شکل C هم به همین شکل در حالت نشسته انجام می‌شود. این تمرین را می‌توانید در حالی که روی شکم خوابیده‌اید نیز انجام دهید. در حالی که دور ساق پاها کش ورزشی بسته اید سعی کنید ساق پاها را از هم دور کنید. این تمرین را 10 بار تکرار کنید و هر بار 2 تا 3 ثانیه فشار دهید.


آخرین مقالات

Call Now Buttonتماس باما